Тема 3. Правове регулювання фінансового контролю

Предыдущая123456789101112131415Следующая

(2 години)

1. Поняття, зміст і значення фінансового контролю.

2. Класифікація фінансового контролю.

3. Органи фінансового контролю.

4. Методи фінансового контролю.

5. Порядок проведення інспектування органами ДФІ.

6. Види і порядок проведення податкових перевірок.

6. Аудиторський контроль.

7. Відповідальність за порушення фінансового законодавства.

Контрольні питання

1. Назвіть форми фінансового контролю.

2. Що розуміють під фінансовою дисципліною?

3. Як організовано здійснення президентського фінансового контролю?

4. Охарактеризуйте функції банків у галузі фінансового контролю.

5. Назвіть суб'єктів, які здійснюють відомчий фінансовий контроль.

6. Назвіть суб'єктів, які здійснюють внутрішньогосподарський фінансовий контроль.

7. Які права та обов'язки головного бухгалтера в сфері фінансового контролю?

8. Що таке аудит?

9. Що розуміють під ініціативним аудиторським контролем?

10. У якому порядку проводяться обов'язкові аудиторські перевірки?

11. У чому полягають відмінності між державним та незалежним фінансовим контролем?

Практичні завдання

1. На підставі Конституції України розгляньте повноваження представницьких органів влади, їх комітетів, комісій і депутатів в галузі фінансового контролю.

2. Два підприємства за усною домовленістю своїх керівників постійно співпрацюють в господарській та фінансовій діяльності, надаючи один одному допомогу у вигляді перерахування грошей. Підставами для перерахувань (переказів) коштів є усні вказівки (прохання) керівників. Розміри взаємної заборгованості в повній мірі враховуються не в документах бухгалтерського обліку, а лише в блокнотах керівників цих підприємств.

Чи є зазначені дії керівників підприємств такими, які не порушують фінансову дисципліну?

3. Під час проведення ревізії на підприємстві ревізором були вилучені у бухгалтера чорнові записи щодо ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Вилучення оформлено протоколом, копія якого вручена під розписку директору підприємства.

Чи є правомірними дії ревізора?

4. Під час проведення виїзної податкової перевірки фірми "Сокіл", її директор і бухгалтер не надали первинні бухгалтерські документи для підтвердження розрахунків, які вказані в декларації.

Якими мають бути дії співробітників районної податкової інспекції для визначення суми податкового зобов'язання?

5. Директор товариства з обмеженою відповідальністю "Південтранс" вніс до статутного фонду дочірнього підприємства "Південтрансбуд" основні засоби товариства з обмеженою відповідальністю "Південтранс" - (обладнання), яке перебувало в податковій заставі. Податковому органу цю інформацію директор товариства з обмеженою відповідальністю "Південтранс" не надав.Дайте правову оцінку дій директора товариства з обмеженою відповідальністю "Південтранс". Якими мають бути дії директора щодо узгодження операцій з активами, які перебувають у податковій заставі?

6. В ході проведення державними аудиторами фінансово-господарського аудиту міської лікарні були виявлені окремі порушення щодо порядку закупівлі лікарських препаратів для пільгових категорій громадян. Глав. лікар лікарні, визнаючи свою провину, звернувся до державних аудиторам з проханням надати роз'яснення щодо здійснених операцій з виділеними коштами. Посадові особи фінансової інспекції надати роз'яснення відмовилися, аргументуючи свою відмову тим, що вони не довідкова служба і не зобов'язані давати роз'яснення керівництву лікарні щодо механізму розрахунків та здійснення операцій з бюджетними коштами.

Дайте юридичний аналіз ситуації.


5827134475571598.html
5827164550248905.html
    PR.RU™