До проведення практичного заняття 5

Назва дисципліни: Аналітична хімія з ТЛР.

Тема: Аніони І-ІІІ аналітичних груп.

Спеціальність:медико-профілактична справа.

Оснащення: Періодична система елементів, таблиця розчинності, інструкції, навчальний посібник з якісного аналізу, дидактичний матеріал; лабораторний посуд, хімічні реактиви, стенди.

1.Конкретні цілі:

знати:

- принцип класифікації аніонів;

- аніони І-ІІІ аналітичних груп та використання сполук цих аніонів у медичній практиці;

- якісні реакції на аніони І-ІІІ аналітичних груп;

- принципи аналізу суміші аніонів.

вміти:

- проводити якісні реакції на аніони І-ІІІ аналітичних груп;

- проводити аналіз суміші аніонів за схемою.

навички:

- удосконалення практичних навичок, що відпрацьовано на практичних заняттях № 1-4.

2.Хід заняття:

1.Провести якісні реакції на аніони І групи: SO42-, SO32-, CO32-, PO43- напівмікрометодом відповідно до таблиці.

2.Провести аналіз аніонів ІІ аналітичної групи: CI-, Br-, I-, S2- напівмікрометодом відповідно до таблиці.

3.Провести аналіз аніонів ІІІ групи: NO2-, NO3- напівмікрометодом відповідно до таблиці.

4.Провести аналіз суміші аніонів за індивідуальним завданням згідно зі схемою.

Техніка безпеки:

1.Обережно працювати з розчинами хімічних реактивів, дотримуючись правил техніки безпеки.

2.Запобігати ушкодженням шкіри при роботі зі склом.

3.Після роботи прибрати робоче місце та вимити руки з милом.

Викладач: Орєхова О.Ю.

Якісні реакції на аніони

Гр. Аніон Реактив/умови Результат реакції
І SO42- BaCl2, звичайні Білий дрібнокристалічний осад, нерозчинний у кислотах
AgNO3, звичайні Білий осад
PO43- BaCl2, pH=7 Білий аморфний осад, розчинний у HCl, HNO3
AgNO3 Жовтий осад, розчинний у HNO3, NH4OH
CO32- BaCl2, to Білий осад, розчинний у HNO3, HCl, CH3COOH
Кислота (додавати по краплям) Виділення газу
AgNO3 Білий осад, розчинний у HNO3, NH4OH
SO32- BaCl2, pH=7 Білий осад, розчинний у HNO3
AgNO3, pH=7 Білий кристалічний осад, розчинний у HNO3
ІІ Cl- AgNO3 Білий сирнистий осад, розчинний у NH4OH, нерозчинний у HNO3
Br- AgNO3 Жовтувато-білий, розчинний у Na2S2O3, нерозчинний у HNO3, погано розчинний у NH4OH
I- AgNO3 Світло-жовтий сирнистий осад, нерозчинний у HNO3 та NH4OH, погано – у Na2S2O3
Pb(NO3)2 Жовтий осад, розчинний у гарячій воді
На йод – крохмальний папір: 1 краплю KI + 1 краплю FeCl2 Бура пляма
S2- AgNO3 Чорний осад, розчинний у гарячій воді
HCl Запах тухлих яєць (сірководню)
ІІІ NO2- Розбавлена H2SO4, сухий FeSO4 Виділення бурого газу
NO3- FeSO4 сухий, концентров. H2SO4 (нашарування) Буре кільцеАналіз суміші аніонів

Розчин Попередні випробування
Зовнішній вигляд Розчинність у H2O pH розчину
Розчин речовини
Дробний аналіз
Аніони І групи Аніони ІІ групи
+ BaCl2 + AgNO3
Білий осад Осади
+ HCl + HCl + HCl
Осад не розчин. Розчиняється з виділенням газу Розчиняється без газу Є аніони ІІ групи


на Cl-

на Br-

на I-

є SO42- є CO32- є PO43-
Специфічні реакції на аніони ІІІ групи

на S2-

Дніпропетровське медичне училище

Інструкція

(для студентів)


5828731432299277.html
5828780398791846.html
    PR.RU™