Характеристика і обґрунтування застосування підходів до ефективного керівництва

Характеристика і обґрунтування застосування підходів до ефективного керівництва
Предыдущая123456789101112131415Следующая

Підходи до ефективного керівництва Загальна характеристика Обґрунтування параметрів керівництва конкретними посадовими особами апарату управління
Директор Головний бухгалтер Комерц. директор
1.Форми влади:
примусу Вплив на працівників через примус страх втратити роботу, повагу захищеність. Використовує різноманітні санкції (адміністративні, дисциплінарні, матеріальні тощо). + - -
винагороди Формування необхідної поведінки підлеглих на засадах застосування матеріального та морального стимулювання. - - +
законна Базується на традиціях, що склались в організації у сфері взаємо підпорядкування між керівником та підлеглими. - - -
еталонна Базується на харизмі керівника, тобто на силі його особистих якостей, рис, здібностей. - + +
експертна Базується на володінні керівником спеціальними знаннями, які можуть задовольнити потреби виконавці. - + -
дисциплінарна Базується на поведінці підлеглих, яка відображає дотримання установлених стандартів, критеріїв, інструкцій, методик, наказів. + + -
інформаційна Використання інформації, якою володіє лише менеджер. Ефективність залежить від достовірності та повноти інформації. + + +
2.Стилі керівництва:
Система Лайкерта 4 системи керівництва (оцінка поведінки керівника): експлуататорсько-авторитарна, доброзичливо-авторитарна, консультативно-демократична, на засадах участі працівників. - - -
Структура та увага до підлеглих Звернення уваги не лише на роботу, але й на підлеглих, та формування такої поведінки керівника, яка враховує особливості внутрішньої організації та взаємодії груп підприємства. - - -
Управлінська гратка Блейка і Моутон 5 стилів керівництва у залежності від врахування інтересів працівників та виробництва: збіднене управління, влада - підпорядкування, організаційне управління, управління на засадах приміського клубу, групове управління. - - -
Ситуаційна модель Фідлера 7 стилів керівництва, що формуються під впливом таких чинників: взаємовідносини між керівником і підлеглими, структурованість завдання та посадові повноваження керівника. - - +
«Шлях-ціль» Мітчела і Хауса. Базується на спрямуванні керівником підлеглих на досягнення цілей через вплив на шляхи їх досягнення. 4 стилі: підтримки, інструментальний, партисипативний, орієнтований на успіх. + + -
Життєвий цикл Херсі і Блашара Виділено 4 стилі керівництва (вказівка, передавання, участь підлеглих у прийнятті рішень, делегування), вибір якого керівником залежить від «зрілості» виконавців. - + -
Прийняття рішень Врума та Йеттона Концентрує увагу на виборі керівником конкретного стилю керівництва (автократичних стилів, консультативних, повної участі) залежно від ситуації, яка характеризується параметрами якості рішень та факторів, що обмежують згоду підлеглих. + - -
Узгоджене керівництво Базується на узгодженні між керівником та підлеглим власних потреб: завдань, затрачених зусиль та мотивування. - - -
Трансфор-маційне керівництво Створення умов для творчого та самостійного виконання завдань підлеглими, фактично відмовляючись від здійснення прямого керівництва. - - +
Попарні вертикальні зв’язки Гріна Сприйняття керівником підлеглого впливає на поведінку керівника, відповідно зумовлюючи поведінку підлеглого. Керівник може змінювати власний стиль керівництва відповідно до очікувань та потреб підлеглих. - - -

Знак «+» показує, які форми влади і стилі керівництва використовуються конкретним керівником. Знак «-» показує, які форми влади і стилі керівництва не притаманні керівникам.

Таблиця 17


5829850358041725.html
5829900789334299.html
    PR.RU™